HK-1 Nastavení tlačné lžíce

Hydraulický olej ve válci se během provozu plničky postupně spotřebovává, což vede k tomu, že tlačná lžíce není vytlačována do dostatečné vzdálenosti. Pro zachování vysoké kvality cigaret je třeba lžíci správně seřídit pomocí seřizovacích šroubů.

Seřizovací šroub

Otočením seřizovacího šroubu o jednu otáčku lze prodloužit nebo zkrátit tlačnou vzdálenost lžíce o 3,5mm.

Otáčením ve směru hodinových ručiček se prodlouží, zatímco proti směru hodinových ručiček se zkrátí.

V případě ztráty hydraulického oleje prodloužíme tlačnou vzdálenost tláčné lžíce, a to ve směru hodinových ručiček.


Po nastavení přepněte do režimu ručního resetování, aby lžíce zůstala vysunutá. 

Poté zkontrolujte, zda-li byla lžíce nastavena na standartní vzdálenost. 

Standartní vzdálenost je taková, že "kořen" lžíce přesahuje plnící trysku o 2-4mm.

Doplňující informace:

  • Pokud se tlačná lžíce příliš vysune, nebude možné ji resetovat a stroj tak nebude správně fungovat. Nepoužívejte na seřizovací šroub nepřiměřenou sílu a tlak.
  • Pokud byl seřizovací šroub otočen ve směru hodinových ručiček až do konce a vzdálenost vysunutí lžíce stále není dostatečná, je potřeba doplnit hydraulický olej.