HK-1 Pokyny k použití

HK-1 Pokyny k použití

1. Dejte páku do původní horní polohy

2. Naplňte tabák do zásobníku a přiměřeně ho stlačte do plnící komory

Při plnění cigaretových dutinek o délce 100mm, dbejte na pečlivé stlačení tabáku na obou stranách plnící komory

3. Práce s pákou

Při jakémkoliv pohybu pákou dávejte pozor na prsty u plnící komory s tabákem. Vyjíždí zde hliníková čepel a může dojít ke zranění!

Páka se musí pohybovat plynule a jemně, pokud cítíte odpor či se Vám zdá stlačení páky obtížte, nepoužívejte sílu. Doporučujeme páku umístit do původní polohy a z plnící komory odebrat určité množství tabáku. Vyvinuté násilí může poškodit strojek.

Nejčastější problémy při obtížném pohybu páky:

  • Nadměrné množství tabáku v plnící komoře. Dejte páku do původní horní polohy a odeberte přiměřené množství tabáku.
  • Zaseknutý tabák u plnící lžíce. Umístěte páku do původní horní polohy a spirálovým kartáčem vyčistěte. Více info v Čištění a údržba.
  • Špatná údržba či zanesený strojek. Postupujte následovně v Čištění a údržba.

Doporučení k tabáku

Vyberte si cigaretový tabák s vhodnou vlhkostí.

Příliš vlhký cigaretový tabák se může lepit na plnící komoru nebo plnící lžičku a tím zamezit hladkému plnění cigaretové dutinky

Naopak příliš vysušený tabák postrádá pružnost, je náchylný k drcení a výrazně ovlivňuje kvalitu naplněných cigaret (výsledkem bývají přiliš těsně naplněné cigarety). Zbytky suchého tabáku můžou zůstat v plnící komoře a s postupným hromaděním zaseknout strojek

Vhodným skladováním tab´áku předejdete změnám jeho vlhkosti - např. humidory na tabák

Doporučujeme kupovat pouze značkové tabáky, které mají správné vlastnosti k plnění do cigaretových dutinek.


Cigaretové plničky HawkMatic jsou určené pouze k plnění tabákem. Během provozu stroje je nutné zamezit jakémukoliv vniknutí cizích předmětů, než-li tabáku, do plnící komory, aby nedošlo k poškození nebo zaseknutí stroje.

Plnící lžičku a plnící komoru doporučujeme čistit po každém použití. Tabák během procesu plnění zanechává dehtový prášek, který může ovlivnit hladký chod plničky.