HK-2 Pokyny k použití

1. Naplňte tabák do zásobníku a přiměřeně ho stlačte do plnící komory

Při plnění cigaretových dutinek o délce 100mm, dbejte na pečlivé stlačení tabáku na obou stranách plnící komory

2. Práce s pákou

Při jakémkoliv pohybu pákou dávejte pozor na prsty u plnící komory s tabákem. Vyjíždí zde hliníková čepel a může dojít ke zranění!

Páka se musí pohybovat plynule a jemně, pokud cítíte odpor či se Vám zdá stlačení páky obtížte, nepoužívejte sílu. Doporučujeme páku umístit do původní polohy a z plnící komory odebrat určité množství tabáku. Vyvinuté násilí může poškodit strojek.

Nehýbejte pákou, pokud právě probíhá plnění cigaretové dutinky, může dojít k zaseknutí stroje nebo plnící lžičky.Doporučení k tabáku

Vyberte si cigaretový tabák s vhodnou vlhkostí.

Příliš vlhký cigaretový tabák se může lepit na plnící komoru nebo plnící lžičku a tím zamezit hladkému plnění cigaretové dutinky

Naopak příliš vysušený tabák postrádá pružnost, je náchylný k drcení a výrazně ovlivňuje kvalitu naplněných cigaret (výsledkem bývají přiliš těsně naplněné cigarety). Zbytky suchého tabáku můžou zůstat v plnící komoře a s postupným hromaděním zaseknout strojek

Vhodným skladováním tab´áku předejdete změnám jeho vlhkosti - např. humidory na tabák

Doporučujeme kupovat pouze značkové tabáky, které mají správné vlastnosti k plnění do cigaretových dutinek.


Cigaretové plničky HawkMatic jsou určené pouze k plnění tabákem. Během provozu stroje je nutné zamezit jakémukoliv vniknutí cizích předmětů, než-li tabáku, do plnící komory, aby nedošlo k poškození stroje.

Plnící lžičku a plnící komoru doporučujeme čistit po každém použití. Tabák během procesu plnění zanechává dehtový prášek, který může ovlivnit hladký chod plničky. 

Při čištění strojku je potřeba vypnout napájení, aby nedošlo k nebezpečí nebo poškození stroje.